Met de nieuwe opzet van de begroting voor 2017, heeft ook de Berap in 2017 een nieuwe opzet gekregen. De nieuwe begroting 2017 kent 10 programma’s, 33 ambities en 92 doelen:

  • sociaal domein: 4 programma's 14 ambities, 42 doelen
  • fysiek domein: 3 programma's., 12 ambities, 31 doelen
  • Bestuur en organisatie: 3 programma's., 7 ambities, 19 doelen

Door in het hoofdmenu een programma te selecteren, worden de ambities weergegeven. Door een ambitie aan te klikken worden de doelen hieronder zichtbaar. Indien doelen zijn uitgegrijsd worden er geen afwijkingen verwacht.
Alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld kunnen worden aangeklikt.

Per doel wordt het volgende wordt in beeld gebracht:

  • wat zijn de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten/projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
  • worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel cq. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.