Onder de knop financiën wordt een samenvatting gegeven van alle financiële effecten van de Berap 2017-1 (peildatum 1 maart).

De uitvoering van de vastgestelde begroting 2017 ligt op koers. De bijstellingen zijn grotendeels budgetneutraal waarbij de diverse mee- en tegenvallers tegen elkaar wegvallen. Het nadelig berapresultaat van € 5,1 mln. is grotendeels het gevolg van de al in 2017 in te zetten middelen voor de strategische opgaven  en overige noodzakelijk geachte investeringen en knelpunten, die door uw raad worden vastgesteld in het kader van de Perspectiefnota.

In de samenvatting wordt in de tweede kolom de portefeuillehouder (PH) aangegeven:
EA= E.W. Anker
FvA = F.M. van As
JB = J.E. Brink
RH = R.E. de Heer
HM = H.J. Meijer
NV = N. Vedelaar