Afwijkingen op activiteiten

Digitale agenda (Tegenvaller € 168.000)

De Digitale Agenda 2020 is door het Rijk opgesteld om gemeenten te ontzorgen, te ondersteunen en te versterken op het gebied van (digitale) dienstverlening. In de Digitale Agenda zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief te opereren in de informatiesamenleving. Daarbij staan drie sporen centraal: open en transparant in de participatiesamenleving, werken als één efficiënte overheid, en massaal digitaal /maatwerk lokaal.

Voor de realisatie van de Digitale agenda 2020 is er een  Informatiestrategie gemeente Zwolle opgesteld. De strategie draagt bij aan het verbeteren en ontwikkelen van de (digitale) dienstverlening van Zwolle en aan inwoners en ondernemers en maakt het mogelijk om blijvend te anticiperen op de groei van de informatie samenleving . De basis hiervoor is een organisatie die in basis op orde is om flexibele, veilige en beheersbare informatievoorziening te borgen. De ondersteuning van de, sterk wijzigende, functionaliteiten  is niet toegerust voor de opgaven voor Zwolle vanaf 2017. Met als uitgangspunt dat we het integraal gebruik van functionaliteit willen verhogen en willen sturen op het verlagen van het aantal applicaties daarvoor, is het noodzakelijk om de capaciteit voor het functioneel beheer met 2,1 fte uit te breiden. De personeelskosten bedragen €. 168.000 in 2017. Het benodigde budget voor 2018 en 2019 bedraagt jaarlijks €. 256.000 en is opgenomen in de PPN.