Afwijkingen op activiteiten

Maatschappelijk begeleiding statushouders (budgetneutraal)

Het rijk heeft het budget voor maatschappelijke begeleiding statushouders inmiddels verhoogd van € 1.000 naar € 2.370 per statushouder van 16 jaar en ouder.  Er is een verwachte extra specifieke rijksuitkering van € 340.000. Deze € 340.000 wordt ingezet voor extra subsidie aan Vluchtelingenwerk van € 145.000, en voor extra kosten inzetop arbeidsparticipatie (WRA/De Poort) voor een bedrag van € 195.000.