Afwijkingen op activiteiten

Onderhoud schoolgebouwen (Meevaller € 45.000)

Scholen zijn vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente maakt uitsluitend nog kosten voor het toetsen van de MeerjarenOnderhoudsPlannen van de schoolbesturen. Hierdoor is er sprake van een structurele meevaller van € 45.000 op 'onderhoudsplannen scholen'. Dit bedrag kan in 2017 incidenteel vrijvallen. De structurele vrijval zal verwerkt worden in de Basisbegroting 2018.