Afwijking of projecten en kredieten

Project "in verbinding" (budgetneutraal)

Voor het project "In verbinding", welke een bijdrage levert aan de uitvoering van de regionale veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang 2016-2019 centrumgemeenteregio Zwolle, is een provinciale bijdrage ontvangen van € 201.591 voor de periode 2017-2019. De provinciale bijdrage is verstrekt voor het ontwikkelen van integrale arrangementen van behandeling, begeleiding en ondersteuning.  De projectuitgaven over de jaren zijn naar verwachting ca. € 100.000 voor 2017, en  ca. € 50.000 per jaar voor 2018 en 2019.