Afwijkingen op activiteiten

Asbestinventarisatie (Tegenvaller € 750.000)

Ten behoeve van het inventariseren van de aanwezigheid van asbest binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille en het direct saneren van een aantal urgente gevallen zijn kosten gemaakt. Deze kosten zijn  voorgefinacierd vanuit de onderhoudsreserve vastgoed. De onderhoudsreserve dient op dit punt weer aangezuiverd te worden. Het bedrag dat aan de onderhoudsreserve is onttrokken bedraagt € 360.000,--

Uit de resultaten van de inventarisaties is een aantal gevallen geconstateerd waarbij er geen sprake is van blootstellingrisico en/of gevaar voor de volksgezondheid, maar waarbij wel de noodzaak er is om op korte termijn tot sanering over te gaan.Voor onderzoek en uitvoering hiervan is een bedrag van  € 390.000,-- benodigd.

Afwijking of projecten en kredieten

Herinvulling statenzaalcomplex (Tegenvaller € 50.000)

Het is de bedoeling om de leegstaande ruimten in het Statenzaalcomplex opnieuw te verhuren en een invulling met passende, toekomstbestendige functies te realiseren. Uitgangspunt is dat de Statenzaal beschikbaar moet blijven als trouwlocatie, maar daarnaast zal ook voor de rest van het pand een goede invulling moeten worden gevonden. De komende periode zal worden gebruikt om de toekomstige invulling van het pand verder uit te werken. Om dit proces te begeleiden (inzet projectleider) en voor het doen van eventueel benodigde onderzoeken is een bedrag van ca.  € 50.000,- nodig.