Afwijkingen op activiteiten

Beheer- en onderhoud omgeving spoorzone (budgetneutraal)

In 2015 is de Kunstroute Station-Binnenstad gerealiseerd. Het beheer en onderhoud hiervan bedraagt jaarlijks € 10.520. Tevens is een watertappunt aangelegd bij het station. Ook hiervoor worden jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten gemaakt (€ 1.000). Om deze beheer- en onderhoudskosten te kunnen dekken, wordt een bedrag van € 11.520 overgeheveld vanuit het budget beheer- en exploitatiekosten spoorzone. Het budget voor jaarlijkse beheer- en exploitatiekosten spoorzone van € 0,6 mln. is onderdeel van totale structurele budget van € 2,4 mln. onder doel 6.1.2.

Afwijking of projecten en kredieten

Mastenbroekerbrug (budgetneutraal)

De kosten voor de werkzaamheden aan de Mastenbroekerbrug zijn ca. €  20.000 lager vanwege minder inzet (uren) medewerkers en minder kosten van derden. Dit bedrag  wordt ingezet om de noodzakelijk verhoging van de leuning aan de Westenholterbrug te kunnen bekostigen. De leuning dient op grond van het Bouwbesluit in hoogte aangepast te worden en de werkzaamheden dienen dit jaar uitgevoerd te worden.