Afwijkingen op activiteiten

Inwonerszaken statushouders (budgetneutraal)

Ook voor 2017 zal de gemeente Zwolle extra werkzaamheden verrichten voor statushouders. Het registreren en controleren van statushouders vindt meestal plaats in het bijzijn van een tolk. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 35.000. De extra werkzaamheden kunnen worden gedekt vanuit de algemene uitkering gemeentefonds die hiervoor  beschikbaar komt.

Identiteitsfraude (Tegenvaller € 78.000)

De aanpak van identiteits- en adresfraude vraagt om verdergaande professionalisering binnen diverse afdelingen van de gemeente Zwolle. We willen aansluiten bij het project landelijke aanpak adresfraude. Daaruit blijkt dat fraude de overheid veel geld kost en ook risico's oplevert voor onze inwoners (denk aan identiteits-verwisseling). Deze wettelijke taak wordt op dit moment zeer beperkt ingevuld. Er wordt een specialist aangetrokken die het analysewerk oppakt. De personeelskosten bedragen €. 78.000. Het benodigde budget van €. 78.000 voor de jaren na 2017 is opgenomen in de PPN.

Adres- en woonfraude (Tegenvaller € 30.000)

De aanpak van identiteits- en adresfraude vraagt om verdergaande professionalisering binnen diverse afdelingen van de gemeente Zwolle. Er is een coordinator nodig die hierboor moet zorgen. We willen aansluiten bij het project landelijke aanpak adresfraude. Daaruit blijkt dat fraude de overheid veel geld kost en ook risico's oplevert voor onze inwoners (denk aan identiteits-verwisseling). Deze wettelijke taak wordt op dit moment zeer beperkt ingevuld. De personeelskosten bedragen €. 30.000. Het benodigde budget van €. 98.000 voor de jaren 2018 en 2019 is opgenomen in de PPN.

Verkiezingen (budgetneutraal)

In 2017 hebben de tweede kamer verkiezingen plaats gevonden. Hiervoor is inzet gepleegd vanuit de organisatie en dan met name van de afdeling Inwonerszaken. Doordat deze verkiezing veel tijd vraagt, zeker door het nog verder handmatig moeten verwerken van de gegevens, dient er ter vervanging ingehuurd te worden. Deze kosten worden gedekt uit de reserve verkiezingen. De verwachting is dat het gaat om een bedrag van € 60.000.