Afwijkingen op activiteiten

Armoedebestrijding onder kinderen

Het rijk stelt vanaf 2017 structureel € 100 mln. beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Hiervan wordt € 85 mln. aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Zwolle ontvangt € 584.000 via de algemene uitkering gemeentefonds.  Deze middelen voor armoedebestrijding onder kinderen worden toegevoegd aan het budget voor kinderparticipatie.